นโยบายคุกกี้
คุกกี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา ช่วยให้เราสามารถบันทึกสถิติการใช้งานโดยรวมและเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถนำเสนอคุณลักษณะต่างๆเช่นเครื่องมือเปรียบเทียบ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของเราได้ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

รางวัลที่ 1 iPhone X (64GB)

รางวัลที่ 1 iPhone X (64GB) จำนวน 5 รางวัล

1. คุณทัศนีพร สร้อยสน

2. คุณวราภรณ์ คำดี

3. คุณเกริกชาย กำแพงศิริชัย

4. คุณฉัชรีวงค์ ศรีสมบูรณ์

5. คุณวิภาภรณ์ กิจสนอง

โทรหาฟอร์ด ประเทศไทย 0-2686-5899ต่างจังหวัด (โทรฟรี) 1800-225-449

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 50 สตางค์

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 10 รางวัล

1. คุณธีรศักดิ์ ทะสะโร

2. คุณสุจิรา ลือสวัสดิ์

3. คุณจันทนา กุลานุวัติ

4. คุณนพวรรณ สังข์ช่วง

5. คุณภาณุวัฒน์ เจียมสวัสดิ์

6. คุณอำนาจ โกสะกะ

7. คุณสุภัคกนก ชัยเต็ม

8. คุณชำนาญวิทย์ บุญดัด

9. คุณพิศมัย เอมโอช

10. คุณสรณ์อรุณ ซัยรี

โทรหาฟอร์ด ประเทศไทย 0-2686-5899ต่างจังหวัด (โทรฟรี) 1800-225-449

ข่าวจากผู้จำหน่าย